Tässä 2 pitämääni ryhmäpuheenvuoroa Vihdin 12.11.2018 kunnanvaltuuston kokouksesta.

 

ASIA 1 – Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarviomuutos

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Ikäryhmittäin jaetut palvelukokonaisuudet ovat perheiden-, työikäisten- ja ikäihmisten palveluiden linjat. Karviaisen loppukesästä tekemät talousennusteet kertovat, että kaikkien palvelulinjojen kulut asettuisivat isommalle tasolle kuin ne vuoden 2018 talousarvioon suunniteltiin.

Kuntayhtymän toimintaa ohjataan valtuustokausittain laadittavalla palvelutasosuunnitelmalla. Palvelutason ylläpitoon laaditaan vuosittain talousarvio.

Viime torstaina kuulimme valtuustoinfossa Karviaisen edustajilta, että kriteerit palveluiden tarjoamiseen ei ole nyt matalammat kuin aiempina vuosina tai suunniteltaessa tämän vuoden talousarviota. Karviaisen palveluita tarvitsevien ihmisten määrä on lisääntynyt ja sitä myöden kustannukset kasvaneet. Osittain myös kasvaneisiin suoritemääriin ei ole pystytty vastaamaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ja on tullut ylimääräisiä kustannuksia.

Suurimmat syyt talousarvion ylitykseen on ennakoimaton lasten sijaishuoltopaikkojen tarve ja kehitysvammaisten asumispaikkojen ennakoitua isompi asiakasmäärä. Ikäihmisten kotihoidon ja tuetun asumisen tarve on myös ollut ennakoitua huomattavasti suurempi. Näiden palveluiden osalta lisäkustannuksia on tuonut myös se, ettei ole ollut mahdollista tarjota oikeanlaista hoitoa tai hoitopaikkaa. On jouduttu järjestämään hoito kalliimman palvelun turvin, esimerkiksi järjestämällä hoitopaikka terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Joka tapauksessa kaikki lakisääteisiä palveluita joita meistä jokainen varmasti haluaisi järjestää ilman lain velvoitettakin!

Nyt esitetyn lisämäärärahan turvin Karviainen on arvioinut pystyvänsä järjestämään meille Vihtiläisille ne palvelut, jotka meille on vuosille 2017-2020 laaditussa palvelutasossa luvattu tuottaa.

Infon yhteydessä Karviaisen edustajat esittelivät meille hieman ajatuksiaan, miten tulevaisuudessa kuntayhtymän palveluita kehitetään kustannusten hallinnan kannalta. Kannustamme jatkamaan näiden toimien eteenpäinviemistä. Muistutamme myös, että on tärkeää vaalia peruskunnan ja Karviaisen viranhaltijoiden saumatonta yhteistyötä. Kummaltakin puolelta löytyy sellaista asiantuntijuutta, jonka jakamisesta on hyötyä palveluiden järjestämistä suunniteltaessa.

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä kannattaa kunnanhallituksen esitystä myöntää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2018 talousarvioon 2,6 miljoonan € lisämääräraha.

 

ASIA 6 – Vihdin kunnan talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

Keväällä käsitellessämme Vihdin kunnan tilinpäätöstä vuodelta 2017 totesimme, että kunnalliselämässä voitto-osuudet jaetaan kuntalaisille tasan palveluiden muodossa. Tavoitteena ei ole tehdä reilusti ylijäämäistä tulosta. Talousarvio tulee laatia niin että kuntalaisten palvelut tulee katettua. Tuleva talousarvio tulee palauttamaan kuntalaisille rahat täysimääräisesti palveluiden muodossa.

Meillä on takana vuosi, jonka aikana kunnan viranhaltijaorganisaatiota on muutettu paremmin palvelevaksi. Ensivuoden talousarvion tulee jatkaa tätä työtä ja antaa riittävät panokset organisaation toimintaan.

Uusia ihmisiä eri tehtäviin meillä on tulossa monia. Erityisnuoriso-työntekijä, erityislastentarhanopettaja, kuraattori, opettaja, puutarhuri, rakennuttajainsinööri, reittisuunnitelija, ruokapalveluvastaava ja vapaaehtoistoiminnan ohjaaja. Osaan tehtävistä palkataan useampia henkilöitä ja jostain tehtävänlisäyksistä keskustellaan vielä tänään lisää.

Nykyisille työntekijöille on varattu rahaa palkkojen korjaamiseksi. Summa ei ole kovin suuri mutta eleenä tärkeä. Osoitamme haluavamme pitää ammattitaitoisesta henkilökunnastamme kiinni. Jatkamme myös tekemäämme päätöstä määräaikaisten opettajien palkkaamiseksi koko lukuvuoden ajaksi. Tämä päätös helpottaa varmasti saamaan hyviä opettajia kuntamme isoimpaan yksittäiseen henkilöstöryhmään.

Iso haaste ensi vuonna tulee olemaan uuden kunnanjohtajan valmentaminen kipparoimaan kuntamme lähes 1200 ihmisen joukkuetta.

Isoin puheenaihe meillä on ollut Perusturvakuntayhtymä Karviainen ja sen huomattavan suuret rahatarpeet verraten tämän vuoden talousarvioon. Meidän kuntapäättäjien onneksi Karviainen on pystynyt vastaamaan palvelutarpeisiin kasvavien suoritusmäärien paineessa. Lööpeissä olisi voinut olla paljon vakavampia asioita kuin kasvaneet kustannukset.

Totta kai pitää hakea parempia ja kustannustehokkaampia tapoja tuottaa sote palveluita mutta nyt kun olemme kertaalleen kokeneet sen miltä tuntuu suoritemäärien kautta tulleet shokkeeraavat kustannusten lisääntymiset emme saa hyväksyä keinoksi säästämistä. Tulokset pitää syntyä toimintojen kehittämisen kautta.

Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle ja sen vaikutuspiirissä olevaan erikoissairaanhoitoon kuluu kunnan rahoista puolet. Siihen nähden on jälkiviisaana helppoa sanoa, että meidän olisi pitänyt jo aiemmin tehdä paljon tiiviimpää yhteistyötä. Meistä monelle on varmasti jäänyt mieleen Karviaisen tiimoilta vain kytöjä, joiden perään on huudeltu. Esimerkiksi Karviaisen tilakysymyksiä puitiin pitkään ja hartaasti kunnes lopulta taivuimme siihen, että Karviainen tarvitsee haluamansa tilat.

Ainakin meidän valtuustoryhmässä on puhuttu, että jatkossa Karviaisen asioille pitää jäädä paljon enemmän aikaa työskentelyssämme. Viestin kunnanhallituksen ja yhtymähallituksen välillä tulee kulkea paremmin. Kannustamme tätä kautta myös virkamiehiä entistä tiukempiin sotepuhe talkoisiin.

Investointeja olemme päättämässä ison joukon. Yhtään alkavaa uutta talonrakennushanketta ei vuodelle 2019 ole suunniteltu. Painopisteiksi on luotu käynnissä olevien hankkeiden loppuun saattaminen, kiinteistökantamme kunnostaminen ja alueiden valmistaminen niin että rakentaminen voi tulevaisuudessakin jatkua.

Muutama nosto Investoinneista.

Suunnitteluvuosilta löytyy kärkihankkeemme eli Etelä-Nummelan koulukeskus ja sen ympärille rakentuvat oheistoiminnat. Alueen kehityksen kannalta on tärkeää saada tämä hanke liikkeelle. Ilman hankkeen etenemistä päiväkoti- ja koulutilat ovat riittämättömiä Nummelan lisääntyvälle väestölle. Samoin koulukeskus edistää kaavoitettujen tonttien kaupaksi menoa. Ja jos alue ei kehity niin vaikutus heijastuu varmasti myös tunninjunaan.

Vihdin veden osalta on suunnitelmavuosille tulossa ilmeisen isoja investointeja. Investointiosaa lukiessa voi helposti päätellä tulevien vuosien aikana olevan tulossa uuden puhdistamon hankkiminen sekä laajat ja kalliit viemäriverkoston uudistamistyöt.

Aikanaan teimme tarkan selvityksen mitä kiinteistöjä kunta omistaa ja sen myötä päätimme tilat, joita jatkossa aiomme käyttää. Tilapalvelut on varannut monilla eri otsakkeilla rahaa näiden kiinteistöjen pieniin kunnostuksiin ja korjauksiin. Listalta puuttuu kuitenkin nimetyt peruskorjaushankkeet. Jo ensivuoden aikana olisi tärkeä kiinnittää tähän huomio ja suunnitella huolella perusparannusohjelma yli 10 vuotiaille kiinteistöillemme.

Arvoisa puheenjohtaja!

Lopuksi muutamalla sanalla Vihdin palveluiden rahoittamisesta.

Verotulot ovat olleet meille aina tärkein tulonlähde. Niitä saamme sen mukaan, miten meillä asuvat ihmiset käyvät töissä ja täällä olevat yritykset menestyvät. Nyt meillä on verotulojen suhteen hyvä tilanne ja ne kehittyvät samaan tahtiin, kun väkilukumme kasvaa. Jopa hieman paremmin koska työllisyystilanteemme on kohentunut todella hyväksi.

Valtionosuuksien osalta meillä on huonompi tilanne. Maan hallituksen politiikka kulkee selkeästi siihen suuntaan, että Kuntien vastuutaakkaa ei pienennetä samaa tahtiin kuin valtionosuuksia pienennetään.

Väliin jäävä alijäämä on rahoitettava jollain?

Tähän ensimmäinen askel on pitää Vihtiläiset tyytyväisenä ja Vihti vetovoimaisena asuinpaikkana. Talousarvioesitys antaa siihen hyvät eväät. Muutamista parannusehdotuksistamme tulee jatkamaan valtuutettu Rajajärvi.

 

Anu teki ryhmämme konkreettiset esitykset:

  • esitimme 1 nuoriso-ohjaajan tehtävää lisää vuoden 2019 alusta alkaen. Esitys hyväksyttiin äänestyksen tuloksena.
  • esitimme Vihdin lukiossa opintonsa aloittaville opiskelijoille hankittavaksi tietokoneet. Esitystä ei hyväksytty äänestyksen tuloksena.
  • toivomuksena esitimme lisäksi, että Vihdin uusi opintopäällikkö tekisi ensityönään selvityksen Vihdin 2019-2020 tuntikehyksen tarpeesta. Sitouduimme olemaan sen pohjalta tehtävän tuntikehyskorotusesityksen takana.
Categories: Uncategorized

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *